web analytics

Hair Loss In Toddlers Forum

Ahoj, tady jsem zas j, staten Mykayla. Chtla jsem vm jen ct, jak se ctm po konop. Ctm se unaven, jako na lofka. Mm hlad, jako vdycky. WEEDIQUETTE Marihuana pro dti Takov den si lovk lehce zapamatuje. Byl to ptek tinctho 2012, kdy nm ekli, e m v hrudnku ndor. Na onkoligii nm ekli, e chemoterapie nepsob tak, jak by mla. Chtli nm poradit, abychom zaali pemlet o celkovm ozaovn a transplantaci kostn den. Bylo nm jasn, e to ale nen poteba vdli jsme, e udlme to, co je sprvn. A ten den jsme j dali jej prvn dvku konopnho oleje.

Za est dn byla rakovina na stupu. Lkask marihuana je legln ve 20 sttech, a v D.C. Nicmn njak ppady zkonho pouvn marihuany jsou kontroverzn. Napklad lkask marihuana pro dti. Nkte tvrd, e je to zzran lk na epilepsii, tk autismus a na zmrnn drsnch vedlejch ink. chemoterapie. Ostan kritizuj dlouhodob negativn inky pumpovn marihuany do stle se vyvjejcch dt. Vydali jsme se do malho msteka Pendelton, v Oregonu. Do sttu, kde je lkask marihuana legln, abychom navtvili Mykaylu Comstock, osmiletou holiku, kter bere neuviteln siln dvky koncentrovsnho THC proti leukmii.

Jej rodina v v liv inky konop. A e trva doke doslova niit ndory. Mm rda citrny. Kysel. Rda je j Hej, to je ale myka! Mu dt chleba do myky. Dm tam tenhle croissant. Ne, to neme! Ok, dobe, kam to teda pat Pak to bude cel rozmoen. Mykayla se prv chyst vzt si THC v dvce odpovdajc asi 10 gramm nejsilnj lkask marihuany. Je to zhruba 10 hit z bongu. Dl to dvakrt denn. Tahle je jako vkaka a tahle jako pomeran. A te je dm tatnkovi. Hodn lid si stuje, kdy jsou moc zhulen.

Marijuana Minors

MYKAYLY OTEC Moc zhulen Psychoaktivita takov dvky je hodn extrmn, v porovnn s normlnm jointem. Z jedn libry marihuany me bt 45 a 80 gram oleje, zle na procesu. A jak asto je bere Kad den! A jak se pak ct Pln energie a tastn. Take vezmu tohle a naplnm jednu stranu kapsle. A nkdy si je nechm chvilku v puse, abych si uila tu chu, protoe jsou hrozn dobr! V kontroverzn debate o lkask marihuan pro dti je dvkovn hlavnm sporem. Kolik je moc Len Mykayly je zaloeno na maximlnch dvkch THC,.

Kter jej tlo snese s ohledem na psychoaktivn inky a ve ostatn. Tohle je jako lkrnika. Saturace je pi len rakoviny velmi dleit. Kad buka a kad orgn v tle m kanabinoidn receptory. im vc kanabinoid me tlo pjmout, tm efektivnj je lba. A tak ochrauj nervy od pokozen chemoterapi. Krm z kakaovho msla s obsahem konop. Esenciln olejov sms, kter se jednodue natr. Tohle je jako tyg mast. D si kapiku na jazyk. Jo. Mykayla si obas rda d bonbny nebo jin vylepen sladkosti a dal dobroty. A to vechno si d spolen s bnou dvkou konopnho oleje.

Pot jsou u mnohem vice znt psychotropn inky. Mykayla miluje tyhle. U ct jak ti zabr dvka Kvli absenci jakkoli formalizovan vroby dostv Mykayla THC olej z farmy Stoney Girl z domc vroby v gari. STONEY GIRL, dodavatel konop Existuje mnoho lid, vetn federln vldy, co si nemysl, e dti by mli dostvat marihuanu. My si ale myslme, e je mnohem dleitj MIKE MULLINS, dodavatel lkask marihuany zachrnit dtsk ivot, ne se starat o to, jestli to dt bude mt v tle THC nebo ne. Mohli byste nm ukzat proces vroby oleje.

Samozejm. Tady je n vrobn sek. Ve co jsme osthali, jak mete vidt, to, co jde sem, z toho pak vyrobme olej. Take, zaneme s tmto a vechno dme do mixru. Jen to rychle nadrtme Por je bhem vroby hodn velk riziko. Rozhodn to dlejte venku a ne v kuchyni. Dme tam 30 gram materilu a pak k tomu pidme 9,5 litru 95 procentnho alkoholu. Take to m hodn vraznou barvu Je to hodn koncentrovan M to hodn, hodn vraznou barvu. M to vlastn hodn rznch barev, kdy to zaneme vylvat, tak uvidte hodn erven.

A taky hodn fialov a modr. Je to opravdu hodn barevn. Sledujte tu barvu, kdy to vylvm, mlo by to mt opravdu rudou barvu. Te pouijeme tuhle sms alkoholu a oleje, a nalejeme ji pmo do naeho vaie. Podvejte se na tu ervenou barvu uprosted. Te nechme vypait vechen alkohol, ale nechceme mt problmy s hasii. A u to je. Nechceme, aby v tom zstal dn alkohol. Jak mete vidt, m to velkou hustotu. A kdy si to dte na jazyk, tak uctte, e je pod jako kapka. A sjede m takhle kapka.

Velmi dobe. Ok. Spolen s konopm bere Mykayla i tradin lky proti rakovin. ERIN PURCHASE, Mykaylina matka Jak j konop pomohlo Konop minimalizovalo vedlej inky. MYKAYLA, jen 2012 Byla tce nemocn MYKAYLA, bezen 2013 a mla velk bolesti. MYKAYLA, listopad 2012 Nechtla jst a byla vyhubl. Po pln prvn dvce konop hned ekla, e m hlad, usmvala se a byla tastn. Bylo to jakoby se nm vrtila nae holika. Te si zase hraje a chov se jako normln dt. I pesto, e si rodie Mykayly hodn cen paliativnch ink marihuany, ale je to jej dajn liv schopnost,.

Co z nich dl horliv obhjce tto drogy. Brandon bhem na konverzace asto pouv slovo apoptza APOPTZA PROGRAMOVAN BUNN SMRT Jak pesn ni THC ndory THC se pisv ke kanabinodinm receptorm v naem tle, a pemsuje patn mitochondrie rakovinovch bunk, aby vytvoili RNA, kter rozkld stny endoplazmatickho retikula. Mnoho recenzovanch lkaskch studi toto tvrzen podporuje. Ale jen do urit mry. Nemohli jsme nijak ovlivnit rakovinu. Jedin, co jsme ovlivnit mohli, bylo ct ne lb ozaovnm a ano konop. Nefunguje to ale pro kadho. Kad lovk je jin. Nevezme si to jenom konop. Hal Pijte v jednu hodinu.

Z Mykayli se stv ve svt marihuany skoro celebrita. A inspiruje ostatn rodie, aby tak dali svm nemocnm dtem konop. Vetn miminek. Abelova prvn dvka, kterou jsme mu dali, kdy jsme ho zaali lit byl konopn olej ochucen jako organick nektar s chut agve. Hej, pane. Hej! To je tvoje medicna. Miluju burkov mslo s demem. Ml tet stupe Wilmsova ndoru. Nechtl jst. Nechtl si hrt. Jen cel den leel a nic nedlal. A pak jste mu dali marihuanu DANIELLE MCBRIDE, Abelova matka Ano. A ten den se hrozn zmnil. Zaal si hrt a jst. Vechno bylo najednou pln jin.

ANDREW MCBRIDE, Abelv otec Kiel, bhal po dom. ANDREW MCBRIDE, Abelv otec na boso, jako normln dt. Nyn bychom asi mli zmnit, e vtina lid kolem lkask marihuany si nemysl, e marihuana doke uzdravit rakovinu. A navc, e marihuana pro dti pedstavuje vce rizik, ne terapeutickch ink. Mykaylin doktor se odmtl k tomuto ppadu vyjdit. A nikdy j marihuanu nepedepsal. Pedpis j napsal lkrnk z Portlandu, co je naprosto legln. Brandon m pedpisovou kartu, kter mu dovoluje dodvat lkaskou marihuanu pacientm. V Oregonu to funguje tak, e kad pacient, ktermu je pedepsna marihuana,.

I dtti, m nrok na peovatele a pstitele, kter mt a est rostlin. Brandon je Abelv a Mykaylin peovatel. Kdy Mykayla poprv zaala pouvat marihuana pesthovala se do Frankieho domc kliniky. Navtvili jsme jeho pstrnu v gari a nali jsme tak dal skupinu lid, kte v v livou slu konop. Mete to chpat jako kliniku alternativn medicny. FRANKIE WALLACE, pstitel lkask marihuany Mte tu dlouhodobj pacienty FRANKIE WALLACE, pstitel lkask marihuany Mli jsme jich nkolik, ano. Nefunguje to bezpodmnen pro kohokoli. Nkdy sem pijdou lid moc pozd. Rzn formy rakoviny na rzn nemoci reaguj na marihuanu rozdln.

A tak ns nenechaj moc zkoumat. Take, te je to sp o tom, jestli pat do skupiny lid, co podporuj marihuanu. Chpe Pesthovali jsme se sem z Alabamy, abychom mohli pstovat lkaskou marihuanu. Ml jsem sen. o konop, jak uzdravuje rakovinu a dal nemoci. Probudil jsem se uprosted noci. Zagoogloval, a nael jsem film ‘Pstovn pro zdrav’ Pilo mi to dost zajmav, tak jsem bel a probudil enu. Pravdpodobn jsem vypadal jako njak blzen. ekl jsem j, e konop l rakovinu. A zaali jsme pemlet. Zkoumali jsme to msce, protoe to prost zn absurdn.

Mnoho lid je dlouhodob proti marihuan, take kat nco o lkaskch vhodch konop nebo dokonce o jeho schopnostech lit nemoci lidem zn, jako bychom spadli ze idle. ERIN WALLACE, pstitelka lkask marihuany Zabralo dost asu a pesvdovn, abych opravdu uvila, e ta monost existuje, e marihuana uzdravuje. Co bylo velmi dleit. Pak se objevila Mykayla. Vidt Mykaylu, jak si prola tm, m si prola, a vidt, jak se u n ve zlepilo, ns pesvdilo jet vc. Podvejte se na dal dti, kter absolvuj podobn len, ty dkazy jsou ohromujc. Je tm nejzdravjm dttem, kter prochz chemoterapi.

Jednoznan. Kad den m spoustu energie, cel den. Ne kvli chemoterapii. Myslm si, e to opravdu bude prokzno. Nen to legln z federlnho hlediska, ale budeme dle dlat to, o em si myslme, e je sprvn vc, a doufme, e ns to federln vlda nech dlat dl. Take, peteme si ‘Jestli pv najde konopn list’ tyi rasta prastka byli znm uivatel lkask marihuany, ale Petr vbec nevdl, pro to potebuj. Tak se rozhodl zeptat se jich. Zaklepal na dvee. Kdo je tam zakielo jedno z prastek zpoza dve. Ahoj, j jsem Petr, pv od vedle.

Rychle oteveli dvee a vthli Petra dovnit. To je dobr rasta epice. M bong! Co pro tebe meme udlat, kmo zeptala se jednohlasn prastka. No, chtl jsem se zeptat, pro potebujete lkaskou marihuanu tyi prastka pak postupn Petrovi vysvtlila, jak posledn dobou nemohou spt od t doby, co se na konec ulice pisthoval vlk. Aha. Nakonec li k doktorovi a zjistili, e trp nespavost. Tak jim doktor pedepsal lkaskou marihuanu, protoe je prodn a nepokod nijak jejich organismus. Ale pome jim spt. Petr dostal pedpis a zkusil to a konen se ctil mnohem lpe!.

S smvem na tv pak rozvinul sv ndhern barevn kdla a je zase tastn, dky lkask marihuan. To je hodn dobr! Kevin Sabet je editel Institutu pro drogovou politiku na Floridsk univerzit a bval poradce Obamovy vldy v oblasti drogov politiky. Tady Kevin. Ahoj Kevine, tady Krishna, z VICE. Take jak je tvj postoj vi lkask marihuan Mj nzor je, e marihuana rozhodn m liv schopnosti. Ale nemusme j kouit, vaporizovat nebo jst, abychom z n tyto schopnosti dostali. Souasn lkask marihuana je velk vtip. Nekoume opium, abychom se dostali k morfiu.

Mus se to oddlit, stejn tak jako jsme museli ped 100 lety oddlit morfium od opia, oddlit rekrean a lkask vlastnosti. To je nco, co se rozhodn mus udlat. A upmn, s mnohem vtm silm, ne dosud. Pro si mysl, e k tomu jet na federln rovni nedolo Protoe by to mli dlat vdci, lkrnci a doktoi v certifikovanch laboratoch, ne chlapi, co to mchaj na zahrad a pstuj ve sklep. Nemla by se z toho stt vmluva pro legalizaci, ale opravdu legitimn lk. Nicmn pro rodinu Mykayly, marihuana u legitimnm lkem je.

Tohle je tvj sn Velk, pevelik sen od Mykayly Lynn Comstock. Take o em je ten sen O obrovitnsk zmrzlin! Limetka, okolda a. jahodov vkaka. vkaka! Zdlo se mi o zmrzlin, cel polit bannovm sirupem. Ta je okoldov. To je duhov erbet a tohle je pomeranov erbet. A pak po m lezlo pr slunek. Oh ne! Jak to bylo Lechtalo to! Lechtalo t to Borvky, vanilkov limonda a vkaka. Velk den! Vichni se na nco pipravujeme. A v na co To je p tal. Aha. A te velk strom. Velk strom.

Velk strom, velk strom prasknul a zlomil se, spadl do eky. Padal z kopce, padal z kopce, padal z kopce! Kutlel se, kutlel, kutlel, kutlel. Do eky, bluk! U nemu. Stran se smju. A raz, dva, t, tyi, pt! Je tk si pedstavit, jak to je, kdy vae dt dostane rakovinu. Ale co je jasn je, e Mykayla a jej rodie erpaj slu z pozitivnch ink marihuany. Stejn jako ostan zastnci lkask marihuany, kter jsme potkali, tak i oni, zahodili pvodn obavy o marihuan. Jestli je marihuana opravdu budoucm lkem proti rakovin,.

Leave a Reply